นามบัตร

นามบัตรพิมพ์บนวัสดุคุณภาพ และการพิมพ์ที่ทันสมัย เป็นสื่อโฆษณาราคาประหยัด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ องค์กร หน่วยงาน ร้านค้า 

นามบัตร 1 หน้า

นามบัตร 1 หน้า

นามบัตร 1 หน้า ขนาด 90 x 55 มม. พิมพ์ 4 สี ด้วยวัสดุกระดาษคุณภาพ หรือจะเลือกพิมพ์บนวัสดุพลาสติก มีให้เลือกทั้งแบบเงาและด้าน และงานขึ้นรูปแบบตัดเหลี่ยม หรือมุมมน ก็สามารถเลือกได้ตามใจ 

นามบัตร 2 หน้า

นามบัตร 2 หน้า

นามบัตร 2 หน้า ขนาด 90 x 55 มม. พิมพ์ 4 สี ด้วยวัสดุกระดาษคุณภาพ หรือจะเลือกพิมพ์บนวัสดุพลาสติก มีให้เลือกทั้งแบบเงาและด้าน และงานขึ้นรูปแบบตัดเหลี่ยม หรือมุมมน ก็สามารถเลือกได้ตามใจ 

เอกสารสำนักงาน

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถออกแบบให้มีภาพ สินค้าหรือบริการ โลโก้ สโลแกน คำโฆษณาสั้นได้

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

ซองจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพ สินค้า บริการ หรือคำโฆษณาได้ จัดพิมพ์แบบสีได้ทั้งด้านหน้า และฝาบน ออกแบบได้สวยงาม