นโยบายความปลอดภับและความเป็นส่วนตัว

ลูกค้าก่อนทำการสั่งซื้อจำเป็นต้องสมัครสมาชิกและลงทะเบียนอีเมล์กับเรา และเมื่อคุณใช้อีเมล์ลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ PrinT สามารถติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องยอมรับ ในขั้นตอนการสร้างบัญชี ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้ PrinT  และตัวแทนของเราสามารถจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผย (รวมถึงการถ่ายโอนไปต่างประเทศ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการใช้งานโดยตัวแทนของเรา การเก็บรวบรวม และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และ / หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน
1.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ รูปโปรไฟล์ และวันเกิดของท่าน
1.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
1.3 ข้อมูลบัญชี เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน 
1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม 
1.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 
1.6 ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ความสนใจของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม
1.7 ข้อมูลการใช้ เช่น ข้อมูลว่าท่านใช้แพลตฟอร์ม สินค้าและการบริการอย่างไร หรือดูเนื้อหาใดบนแพลตฟอร์ม 
1.8  ข้อมูลสถานที่ เช่น เมื่อท่านบันทึกและแบ่งปันซึ่งสถานที่ของท่านกับเราในรูปแบบของรูปถ่ายหรือวีดีโอและอัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นบนแพลตฟอร์ม 
1.9 ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ไฟล์เสียงเมื่อท่านใช้คำสั่งค้นหาด้วยเสียงของเรา และการทำงานที่เกี่ยวกับใบหน้าหรือส่วนอื่นของร่างกายและเสียงของท่านเองและ/หรือผู้อื่นในวีดีโอของท่านเมื่อท่านอัพโหลดวีดีโอขึ้นบนแพลตฟอร์ม และ 
1.10 ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ช่องทางที่ท่านพึงพอใจในการได้รับการทำการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกและวิธีการสื่อสารที่ท่านพึงพอใจ

2.สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3.หากคุณต้องการลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล การอ้างอิงถึง "คุณ" หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ

4.คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องครบถ้วน และจะอัปเดตข้อมูลเท่าที่เราต้องการ หากพบข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง PrinT  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

5.คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ หากพบการใช้งานที่คุณไม่ได้อนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณมีหน้าที่แจ้งให้ทาง PrinT  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น PrinT  จะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ

6.PrinT จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
6.1 คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยเราภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของคุณ เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ
6.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควร สำหรับการกู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของคุณ
6.3 เราจะตอบคำขอของคุณอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

7. หากคุณถอนความยินยอมที่จะให้เราใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่เรามีกับคุณได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราไม่ได้ดำเนินการให้บริการคุณหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับคุณ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราโดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว

หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดติดต่อเราที่ info@print.co.th.