กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถออกแบบให้มีภาพ สินค้าหรือบริการ โลโก้ สโลแกน คำโฆษณาสั้นได้

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

ซองจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพ สินค้า บริการ หรือคำโฆษณาได้ จัดพิมพ์แบบสีได้ทั้งด้านหน้า และฝาบน ออกแบบได้สวยงาม