แนวทางการอัปโหลดการออกแบบ

ขนาดรวมเผื่อตัดตก (ขนาดเต็มสำหรับออกแบบ) - 275 x 156.5 มม.

ขนาดของซองจดหมาย (ขนาดงานสำเร็จหลังจากตัด) - 235 x 108 มม.

ความละเอียด: 300 dpi.

ควรออกแบบที่ขนาดควรใช้ขนาดรวมเผื่อตัดตกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และแน่ใจว่าได้เก็บข้อความทั้งหมดไว้ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากขอบชิ้นงาน

*คำเตือนในการออกแบบ*
หากต้องการออกแบบกราฟฟิค โลโก้ บนฝาซอง ### ต้องกลับแบบ 180 องศา ให้แบบกลับหัวตีลังกา ###

*