แนวทางการอัปโหลดการออกแบบ

ขนาดรวมเผื่อตัดตก (ขนาดเต็มสำหรับออกแบบ) - 93 x 58 มม.

ขนาดของนามบัตร (ขนาดงานสำเร็จหลังจากตัด) - 90 x 55 มม.

ความละเอียด: 300 dpi.

ควรออกแบบที่ขนาดควรใช้ขนาดรวมเผื่อตัดตกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และแน่ใจว่าได้เก็บข้อความทั้งหมดไว้ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากขอบชิ้นงาน

*