แนวทางการอัปโหลดการออกแบบ

ขนาดรวมเผื่อตัดตก (ขนาดเต็มสำหรับออกแบบ) - 216 x 303 มม.

ขนาดของเอกสาร (ขนาดงานสำเร็จหลังจากตัด) - 210 x 297 มม.

ความละเอียด: 300 dpi.

ควรออกแบบที่ขนาดควรใช้ขนาดรวมเผื่อตัดตกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และแน่ใจว่าได้เก็บข้อความทั้งหมดไว้ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากขอบชิ้นงาน

กรุณาอัพโหลดภาพที่ถูกกฏหมาย และ ไม่ผิดศีลธรรม ไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่กว่า 50MB
*